Presented by BOSS WAZA CRAFT First Amplifier

WAZA AMP | Guitar Amplifier

EN DEFINIERANDE INSATS FÖR HIGH-GAIN ROCKLJUD

WAZA AMP HEADGuitar Amplifier

150-watts huvudförstärkare med ultimat rock ton i historisk anda, skapad med Waza hantverk.

VIEW PRODUCT

WAZA AMP CABINET412Guitar Amplifier Cabinet

Specially designed cabinet with four custom-made 12-inch speakers for maximum compatibility with the Waza Amp Head.

VIEW PRODUCT

WAZA AMP CABINET212Guitar Amplifier Cabinet

Specially designed cabinet with two custom-made 12-inch speakers for maximum compatibility with the Waza Amp Head.

VIEW PRODUCT
BOSS Social Reader

BOSS Waza yrkesskicklighet
gav upphov till skapandet av
den ultimata rockförstärkaren

Under tidigt 1960-tal började utvecklingen av elgitarren och dess tillbehör att influera konsten. Det nya overdrive-ljudet som kom att kallas “the sound of rock” blev möjligt tack vare ett antal imponerande rörförstärkare. Utvecklingen av dessa förstärkare speglade passionen hos mästarkonstruktörer i deras strävan mot ett starkare musikaliskt uttryck, och gav liv åt det legendariska ljudet som vi kallar “the brown sound.” Samma passion inspirerade teknikerna på BOSS i deras jakt efter det idealiska rockljudet. Även om den grundläggande designen av kretslösningar inte har ändrats speciellt mycket, har tekniker genom åren bidragit mycket till en vidare utveckling av rockljud genom många faser av nedärvt yrkeskunnande och finjustering. Snabbspola fram till idag: Gruppen Waza Craftsmanship Team hos BOSS har, via deras bevisade expertis tagit fram den helt nya BOSS Waza Amp. BOSS Waza Amp har bidragit till den historiska utvecklingsprocessen genom att använda Waza Craftsmanship och få fram ett idealiskt ”brown sound” för nutidens musiker.

Visdom från förr styr framtiden

Kretsarna i en vintage Marshall JTM 45 förstärkare baserades på 5F6A-kretsen i den populära 1959 Fender “Tweed” Bassman. Idag har båda förstärkarna nått legendstatus med var sitt unikt sound. Då det ofta skedde ändringar i både komponenter och utseende då dessa första generationen förstärkare utvecklades, finns det några olika varianter av dessa tidiga förstärkare. Marshall utvecklades till 100-watts förstärkartoppar såsom en “Plexi.” Slutstegsrören i en Fender är 6L6 men i en Marshall, finns fyra EL34s med en parallell push-pull design för att tillfredsställa musiker som vill ha mer volym. Som ett resultat av detta har ljudet av EL34 etablerat sig som rockljudet. Så gott som alla förstärkare av typ ”stack” (förstärkartopp plus högtalarlåda) är baserade på kretslösningarna från den ursprungliga förstärkartoppen, inklusive den nya BOSS Waza Amp, vilket är ett löfte om att bära traditionen in i framtiden.

Det idealiska rockljudet utvecklas vidare

Det representativa hårdrocksljudet från 70- och 80-talen är känt som ”the brown sound.” Vad är då ett “Waza Brown Sound”? I utvecklingen av den nya Waza Amp, har BOSS lyckats nå den feta rördistorsionen, och ändå få en klarhet och respons som svarar mot gitarristens dynamiska nyanser. Dessutom får man ett kraftigt rent ljud bara genom att vrida ner gitarrens volymkontroll. Lead-ljudet är mjukt och det elastiska kompljudet är så distinkt att varje ton i ackorden hörs tydligt. Den dynamiska förändring i ljudet som styrs av styrkan i gitarristens spel gör ljudet närvarande i en bandsituation. För att få fram ett Waza Brown Sound, la BOSS utvecklare mycket tid och kraft på att hitta den perfekta kombinationen av inställningar och komponentvärden genom att justera strömförsörjning och att experimentera med olika konfigurationer när man spelade genom olika högtalare och specialbyggda strömregulatorer.

Konstant genialitet för ett bättre uttryck

Genom sin expertis inom innovation av kretskortslösningar har teknikerna hos BOSS gjort speciella justeringar för att få fram ett idealiskt ”brown sound”. Historiskt har det funnits många fantastiska förstärkartoppar med komplexa övertonsstrukturer som ändrats genom olika distorsionstyper i varje steg av seriellt kopplade rör. Genom att justera balansen mellan varje förstärkarsteg skapas den grundläggande distorsionen. Det räcker dock inte för att vara uttrycksfullt nog. Finjusteringar i interaktionen mellan distorsionsstegen och många andra faktorer är viktiga. Men det räcker inte! Man måste även justera hur mycket dessa interaktiva faktorer svarar mot styrkan i anslag och kontrollera hur distorsionen i de olika förstärkarstegen utvecklas under tiden tonen klingar ut, för att få ett riktigt uttrycksfullt ljud. Baserad på den samlade distorsionsexpertisen inom BOSS och Roland med Tube Logic, så innebär “Waza Brown Sound” inte bara att ljudet är “brown”, utan att även responsen är “brown.”

Hängivenhet till “Waza Musical Voice”

Högtalaren som användes till de tidiga Marshall-stackarna nämns ofta som den högtalare som låter bäst. Trots att den bara kunde hantera 20 watt, har vi konstaterat i utvecklingen av BOSS Waza Amp att dess mjuka diskant och klarhet ändå är attraktiv för många gitarrister. När BOSS testade många andra högtalare, fann de att det inte finns någon högtalare som lämpar sig bättre för ett ”brown sound” än den högtalare som användes till de tidigaste förstärkar-stackarna. Dock var den begränsade hanteringen av watt ett kritiskt problem för teknikerna hos BOSS, speciellt för en 2 x 12” konfiguration. I resan mot perfektion upptäckte de att ljudtryck inte räckte. Tack vare den samlade expertisen och innovationstänkandet inom BOSS legendariska R&D division, utvecklade Waza Craftsmanship tekniker en högtalare med ljudet från originalhögtalaren från 70-talet, men som klarar av att hantera 80 watt. Waza högtalarkabinett finns i två format: 4 x 12” och 2 x 12”. Den slutna lådan är speciellt designad tillsammans med den nya högtalaren för att ge en stark närvaro i bandet med ett tätt ljudtryck och en stark resonans.

Noggrann arkitektur dedikerad till exakt hårdvarukontroll

Slutsteget består av en diskret transistorförstärkare. Två transformatorer används för att ge en stabil utsignal på 150-watt (mer än utsignalen på 100-watt i en konventionell rörförstärkare) när den driver en typisk 4 x 12” låda med en impedans på 16 ohms. En kapacitet på 150-watt ger väldigt högt ”headroom” för rena ljud. Denna oöverträffade design gör att transformatorerna är väldigt värmeresistenta. Man uppnådde detta via BOSS omfattande och rigorösa tortyrtester. I Waza Amp är de två transformatorerna separat kopplade till förförstärkaren respektive slutsteget. Detta designades specifikt för att få ett mer levande ljud genom att mer exakt kontrollera interaktionen mellan förförstärkaren och slutsteget. Att separera transformatorerna innebär att man slipper en oavsiktlig koppling mellan förförstärkaren och slutsteget via transformatorsektionen. Resultatet är en drastisk minskning av brus i en så kraftfull förstärkare och ljudnärvaron blir definitivt förbättrad.

Released in 2016 WAZA Amp

WAZA AMP HEADGuitar Amplifier

150-watt head amp with ultimate rock tone inspired by the spirit of historic rock innovation.

VIEW PRODUCT

WAZA AMP CABINET412Guitar Amplifier Cabinet

Specially designed cabinet with four custom-made 12-inch speakers for maximum compatibility with the Waza Amp Head.

VIEW PRODUCT

WAZA AMP CABINET212Guitar Amplifier Cabinet

Specially designed cabinet with two custom-made 12-inch speakers for maximum compatibility with the Waza Amp Head.

VIEW PRODUCT

Released in 2016 WAZA Pedals

WAZA CRAFT PEDAL

Premium pedals that embody the essence of BOSS engineering and
the spirit of generations of technical and musical wisdom.

EXPLORE