Registrering

Registrering

Om du bor utanför Sverige har vi ett stort nätverk av internationella kontakter som kan hjälpa dig att hitta support i ditt land eller region.
Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt. Behåll alltid originalkvittot. Alla garantianspråk verifieras genom inköpsdatumet på kvittot.
För att göra en garantireklamation var vänlig att i första hand kontakta den återförsäljare där du inhandlade produkten.